Stypendium dla najlepszych doktorantów.Do dnia 15 października 2014 r. istnieje możliwość składania u Kierowników studiów doktoranckich wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów.

Wzory wniosków:

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów I roku

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów II-IV rok


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol