Granty dla Doktorantów



Uniwersytet Opolski pozyskał środki finansowe dla młodych pracowników dydaktycznych i doktorantów. Więcej informacji można uzyskać w Instytutach prowadzących studia doktoranckie.


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol