Sprawozdania roczneDoktoranci zobowiązani są do złożenia Kierownikowi Studiów Doktoranckich rocznych sprawozdań z przebiegu pracy naukowej po zakończonym roku akademickim.


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol