Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantówStypendium Rektora dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantom spełniającym warunki określone w regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów (www.dss.uni.opole.pl). Komplet dokumentów potwierdzających wymagane osiągnięcia naukowe doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich do 30 września. Druk wniosku dostępny jest w zakładce stypendia UO. W razie ewentualnych wątpliwości pytania prosimy kierować na maila: doktoranci@uni.opole.pl.


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol