Stypendia dla DoktorantówProrektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. S. M. Grochalski wydłużył termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów do dnia 4 listopada br. oraz wykreślił punkt 3 z Regulaminu ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Doktorantów UO z dnia 29 września 2011 r. o brzmieniu ,,Dla doktorantów wpisanych na IV rok studiów dodatkowym wymogiem oprócz wymienionych w ust. 2 jest otwarcie przewodu doktorskiego".

Decyzja


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol