UWAGA DOKTORANCIDoktoranci, którym przyznano stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów proszeni są o pilne złożenie poniższego oświadczenia. Oświadczenie można wypełnić bezpośrednio w Dziale Spraw Studentów, ul. Oleska 48, pok. 28 i 29 lub przesłać pocztą na adres DSS. W DSS dostępna jest także lista osób, które otrzymały stypendia.

OŚWIADCZENIE


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol