Kierunki studiówBiologia

Kierownik studiów: dr hab. prof. UO Adam Bodzioch
Więcej informacji: www.wpt.uni.opole.pl

Chemia

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO
Więcej informacji: www.chemia.uni.opole.pl

Filologia

Kierownik studiów: dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO
Więcek informacji: www.wfil.uni.opole.pl

Filozofia

Kierownik studiów: dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO
Więcek informacji: www.wns.uni.opole.pl oraz www.filozofia.uni.opole.pl

Fizyka

Kierownik studiów: dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO
Więcej informacji: www.fizyka.uni.opole.pl

Historia

Kierownik studiów: dr hab. Magdalena Ujma, prof. UO
Więcek informacji: www.wns.uni.opole.pl oraz www.historia.uni.opole.pl 

Matematyka

Kierownik studiów: dr hab. Barbara Majcher-Iwanow, prof. UO
Więcej informacji: www.math.uni.opole.pl

Nauki o rodzinie

Kierownik studiów:  ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
Więcej informacji: www.wt.uni.opole.pl

Pedagogika

Kierownik studiów: prof. zw. Eleonora Sapia-Drewniak
Więcej informacji: www.wnp.uni.opole.pl oraz www.inp.uni.opole.pl

Politologia

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Zuba, prof. UO
Więcej informacji: www.wns.uni.opole.pl oraz www.politologia.uni.opole.pl

Teologia

Kierownik studiów: ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Więcej informacji: www.wt.uni.opole.pl

PhD Programme in English Language and Literature

Kierownik studiów: dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO
Więcej informacji: www.doctorate.uni.opole.pl


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol