DyżurySpotkanie z przewodniczącym Samorządu Doktorantów po uprzednim kontakcie mailowym:
doktoranci@uni.opole.pl.


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol