Rada Samorządu DoktorantówMichał Marciniak (Wydział Przyrodniczo-Techniczny)

Marlena Garczewska (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

Zbigniew Malinowski (Wydział Teologiczny)

Ewa Makowicz (Wydział Chemii)

Aleksandra Paluch (Wydział Filologiczny)
Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol