Rada Samorządu DoktorantówMichał Marciniak (Wydział Przyrodniczo-Techniczny)

Agnieszka Siedlaczek (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

Zbigniew Malinowski (Wydział Teologiczny)

Ewa Makowicz (Wydział Chemii)

Kamila Byrtek (Wydział Filologiczny)

Mateusz Tusiński (Wydział Nauk Społecznych)
Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol