WnioskiWniosek dot. Stypendium Doktoranckiego:

Wniosek 1 rok
Wniosek pozostałe roczniki

Wniosek dot. Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych:

Wniosek 1 rok
Wniosek pozostałe rocznikiAdministrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol