Zarząd Samorządu Doktorantów UOMateusz Tusiński - p.o. Przewodniczącego Samorządu Doktorantów

Aleksandra Paluch

Marlena Garczewska

Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol