Zarząd Samorządu Doktorantów UOMateusz Tusiński - zastępca przewodniczącego

Aleksandra Paluch

Marlena Garczewska

Przemysław Fordymacki

Rafał WielkiAdministrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol