Komunikat - zmiany organizacyjne


Data dodania: 2020-03-18 23:24:37

Szanowni Doktoranci!

W niedługim czasie na stronie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego zostaną wprowadzone zmiany:
*wprowadzenie na stronę nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
*aktualizacja danych Zarządu, Rady i Rad Wydziałowych itp.
*zmiana i dostosowanie strony do nowych wymogów (nowy wzór wg standardów UO).

Dodatkowo staramy się o siedzibę dla Samorządu (do posiedzeń rad, komisji itp.).

W maju zostanie ogłoszony nabór wniosków do Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego wraz z uaktualnionym regulaminem.

Kolejno będą wprowadzane zmiany/aktualizacje do regulaminów stypendialnych (np. zmiana sposobu punktowania czasopism wraz z wejściem nowej ustawy).

W przyszłym roku planowane jest wewnętrzne seminarium/konferencja dla doktorantów UO.

Ze względu na wdrażanie się we wszystkie procedury związane z objęciem funkcji Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego proszę Was o wyrozumiałość i cierpliwość :)

W razie pytań, wątpliwości, komentarzy, proszę o kontakt: pawel.swislowski@uni.opole.pl

Paweł Świsłowski


+ więcej

Stypendium Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola


Data dodania: 2020-03-18 23:10:55

Szanowni Doktoranci!

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o naborze wniosków o Stypendium Doktoranckim Prezydenta Miasta Opola 2019/2020.

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/stypendia-doktoranckie-prezydenta-miasta-opola+ więcej

Komunikat – Wyniki wyborów Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego nowej kadencji 2020-2022


Data dodania: 2020-03-18 22:58:14

Szanowni Doktoranci!

W dniu 14.02.2020 r. o godz. 16:30 w sali nr 09 D.S. Mrowisko odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego oraz członków Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (protokół wyborczy niedługo pojawi się na stronie).

Przewodniczącym Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2022 został – mgr inż. Paweł Świsłowski – Przewodniczący Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej

Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2022 została –
mgr Krystyna Waindzoch Przewodnicząca Rady Doktorantów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Sekretarzem Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2022 został –
mgr Łukasz Kołodziej Przewodniczący Rady Doktorantów Wydziału Chemii.
+ więcej

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE 2020


Data dodania: 2020-02-06 23:19:43

Szanowni Doktoranci!

Informujemy, że decyzje w sprawie stypendium projakosciowego można odbierać w następujących terminach: 07.02.2020, 10.02.2020 i 11.02.2020, g. 8:00 - 15:00, pok. 29 (budynek przy ul. Oleskiej 48) oraz 8.02.2020, g. 8:00 - 12:00, pok. 140 (budynek przy ul. Oleskiej 48). 

Jednocześnie informujemy, że odbiór decyzji w wyżej wymienionym terminie umożliwi wypłatę stypendium (z wyrównaniem za miesiąc styczeń) w miesiącu lutym. Nieodebrane decyzje wysłane zostaną pocztą. 

+ więcej

WYBORY ELEKTORÓW


Data dodania: 2020-02-06 23:17:18

Szanowni Doktoranci!

Informujemy, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z ramienia doktorantów odbędą się 14.02.2020 r., g. 16:00, w sali 09 D.S. Mrowisko. 

+ więcej

STYPENDIUM DOKTORANCKIE 2019/2020


Data dodania: 2019-12-12 21:45:22

Szanowni Doktoranci! 

Poniżej publikujemy listy rankingowe dotyczące stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020.

Jednocześnie informujemy, że w dniach piątek (13.12.2019), poniedziałek (16.12.2019) oraz wtorek (17.12.2019), w godzinach 9-14 można odbierać decyzje w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Oleska 48, pokój 26). 

WCh--LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf

WF---LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf

WNS,-WNPiKK---LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf

WPT---LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf

WT---LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf
+ więcej

ZAWIADOMIENIE - WYBORY


Data dodania: 2019-12-06 18:06:45

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Doktoranci

W dniach 11-13 grudnia 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory do Rad Wydziałowych Doktorantów (Wydziału Przyrodniczo Technicznego, Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, Wydziału Teologicznego, Wydziału Chemii, Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych) oraz przedstawicieli doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje każdej osobie posiadającej status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim.

W związku z problemami dotyczącymi miejsca przeprowadzenia wyborów, szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny podane zostaną Państwu przez dotychczasowych Przewodniczących Rad Wydziałowych.

+ więcej

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2019/2020


Data dodania: 2019-11-27 09:32:25

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Oleska 48, pokój 27) można odbierać decyzje w sprawie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.


+ więcej

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 2019/2020


Data dodania: 2019-11-25 19:59:19

Szanowni Doktoranci! 

W imieniu Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów - informuję, że we wtorek (26.11) oraz w środę (27.11) w godzinach 9-14 można odbierać decyzje w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Oleska 48, pokój 26). 

Informuję również, że osobom, które odbiorę decyzję w w/w terminie - stypendium zostanie wypłacone w pierwszym tygodniu grudnia z wyrównaniem za październik. Decyzje, które nie zostaną odebrane w podanym terminie zostaną wysłane do Państwa drogą pocztową a wypłata stypendium nastąpi na koniec grudnia z wyrównaniem za październik oraz listopad.

W załączeniu przedstawiam listy rankingowe, Zarządzenie Rektora w sprawie stawek stypendium oraz progi punktowe dla każdej ze stawek. 

Przewodnicząca Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów
Ewa Makowicz

Lista-rankingowa_WCh_WPT_WMFil.pdf

Lista-rankingowa_WF.pdf

Lista-rankingowa_WNS.pdf

Kryteria-punktowe.pdf

2019-11-22-124011_zarz.pdf


+ więcej

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW 2019/2020


Data dodania: 2019-10-09 23:43:38

Szanowni Doktoranci,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (stypendium projakościowe) i stypendium dla najlepszych doktorantów, informujemy, że zasady składania oraz przyznawania wymienionych powyżej stypendiów odbywać się będą na zasadach dotychczasowych. Wobec tego doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się powyższe świadczenia.

Termin składania wniosków o powyższe stypendia - 15 października br. Wnioski należy składać tak jak dotychczas do Kierowników Studiów.

Wzory wniosków o przyznanie powyższych stypendiów oraz zasady ich przyznawania w zakresie:

stypendium doktoranckiego i projakościowego reguluje Zarządzenie Nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim

stypendium dla najlepszych doktorantów – reguluje Zarządzenie Nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Powołane akty prawne można znaleźć na stronie Samorządu Doktorantów oraz Uniwersytetu Opolskiego (zakładka akty prawne).


Strona 2 z 41


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol