Ogłoszenie - Wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Nauk Społecznych


Data dodania: 2018-12-02 22:57:03

Szanowni Państwo,

w dniu 4 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00 w sali 204 (Instytut Politologii) odbędą się wybory na przedstawiciela doktorantów z Wydziału Nauk Społecznych do Kolegium Elektorów. 
+ więcej

Informacja - decyzja w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów 2018/2019


Data dodania: 2018-11-23 03:24:44

W imieniu Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów - informuję, że w piątek (23.11) do godziny 15:00 oraz w sobotę (24.11) w godzinach 8-12 można odbierać decyzje w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów. 

Informuję również, że osoby, które odbiorę decyzję w w/w terminie - stypendium zostanie wypłacone w listopadzie z wyrównaniem za październik. Jeżeli decyzja zostanie odebrana w terminie późniejszym - wypłata stypendium nastąpi w grudniu z wyrównaniem za październik oraz listopad. Jednocześnie wszystkie decyzje, które nie zostaną odebrane włącznie do dnia 28.11. zostały wysłane do Państwa drogą pocztową. 

W załączeniu przedstawiam listy rankingowe, Decyzję Prorektor ds. kształcenia i studentów w sprawie stawek stypendium oraz progi punktowe dla każdej ze stawek. 

Lista-rankingowa-WCh---WPT---WMFiI---strona-ww.pdf

Lista-pelna-WF-—-strona-www.pdf

Lista-rankingowa-WNS---strona-www.pdf

2018-11-13-121039_zarz.pdf

Kryteria-punktowe.pdf


Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów
Mateusz Tusiński 
 
+ więcej

Komunikat Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów


Data dodania: 2018-11-07 22:39:07

W imieniu Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów informuję, że Komisja dokonała formalnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów. Część wniosków dotknięta została brakami natury formalnej, co spowodowało konieczność wezwania części Wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych. Proszę sprawdzić swoje skrzynki mailowe, ponieważ wszystkie wezwanie przesłane zostały drogą elektroniczną. 

Po uzupełnieniu braków formalnych Komisja ponownie oceni uzupełnione wnioski i sporządzi listę rankingową. Po tym możliwe będzie również ustalenie progów punktowych i odpowiadających im stawek stypendium. 

Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów
Mateusz Tusiński 
+ więcej

Stypendia 2018/2019


Data dodania: 2018-10-03 22:49:51

Szanowni Doktoranci,

przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckie oraz stypendium projakościowe. Termin na złożenia wniosków: 15 października br. Wnioski należy złożyć do Kierownika Studiów. 

Jednocześnie w załączeniu regulaminy oraz wnioski do poszczególnych stypendiów.

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów:

1.1. Regulamin

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Regulamin-ustalania-wysokosci,-przyznawania-i-wyplacania-swiadczen-pomocy-materialnej-dla-doktorantow-Uniwersytetu-Opolskiego-(Zarzadzenie-nr-49-2017-Rektora-Uniwerstetu-Opolskiego).pdf

1.2. Wnioski:

1.2.1. I rok:

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/najlepszych/wniosek-1-rok.pdf 

Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow---I-rok.doc

1.2.2. Pozostałe lata:

WNS,WT:

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/WNS-I-WT---Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow.pdf

Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow---WNS-WT.doc

WCh. WPT, WMFII: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/najlepszych/chem-biol-fiz.pdf

Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow---WCh---WPT---WMFiI.doc

W-F: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/najlepszych/filo.pdf

Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow---WF.doc


2.     Stypendium doktoranckie:

2.1. Regulamin: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Regulamin-przyznawania-stypendiow-doktoranckich-oraz-zwiekszania-stypendium-doktoranckiego-z-dotacji-podmiotowej-na-dofinansowanie-zadan-projakosciowych-w-Uniwersytecie-Opolskim-(Zarzadzenie-nr-40-2016).pdf

2.2. Wnioski:

2.2.1. I rok: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/doktornackie/Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-przyznawania-stypendiow-doktoranckich.pdf

Stypendium-doktoranckie---I-rok.doc

2.2.2. Pozostałe lata:

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/doktornackie/Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-przyznawania-stypendiow-doktoranckich.pdf

Stypendium-doktoranckie---pozostale-lata.doc


3.     Stypendium projakościowe:

3.1. Regulamin: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Regulamin-przyznawania-stypendiow-doktoranckich-oraz-zwiekszania-stypendium-doktoranckiego-z-dotacji-podmiotowej-na-dofinansowanie-zadan-projakosciowych-w-Uniwersytecie-Opolskim-(Zarzadzenie-nr-40-2016).pdf

3.2. Wnioski:

3.2.1. I rok: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/doktornackie/Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-przyznawania-stypendiow-doktoranckich.pdf

Stypendium-projakosciowe---I-rok.doc

3.2.2. Pozostałe lata:

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/doktornackie/Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu-przyznawania-stypendiow-doktoranckich-oraz-zwiekszenia-stypendium-doktoranckiego-z-dotacji-podmiotowe1.pdf

Stypendium-projakosciowe---pozostale-lata.doc

+ więcej

Stypendium MNiSW


Data dodania: 2018-09-18 17:49:25

Drodzy Doktoranci,

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019, szczegóły dostępne na stronie MNiSW,

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.htm

Wnioski zatwierdzone przez Rady Wydziałów, do dnia 8 października 2018 r. należy złożyć w Rektoracie.

+ więcej

Lista laureatów - Nagroda Rektora 2017/2018


Data dodania: 2018-06-24 09:21:16

LISTA LAUREATÓW NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

92239

96537

118887

118922

104046

116392

 Laureatom składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Informujemy również, że w osobnych wiadomościach mailowych poinformujemy o dalszych szczegółach dotyczących przyznanej Nagrody Rektora. 

+ więcej

Nagroda Rektora 2017/2018 - wstępna lista rankingowa


Data dodania: 2018-06-13 21:44:55

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018. Osoby wstępnie zakwalifikowane do otrzymania Nagrody Rektora zaznaczono pogrubieniem.

Lp.

Numer indeksu

Liczba punktów

Kryterium punktowe

1.       

92239

57

I

2.       

96537

37

II

3.       

118887

19

III

4.       

118922

14

IV

5.       

104046

13

IV

6.       

116392

11

IV


Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora  Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego: „Kandydat, który nie uzyskał liczby punktów umożliwiającej przyznanie Nagrody Rektora, może wnieść odwołanie od decyzji komisji do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej na stronie Samorządu Doktorantów”. 


+ więcej

Nagroda Rektora 2017/2018


Data dodania: 2018-05-29 23:15:22

Ogłaszamy nabór wniosków do Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

Wniosek może złożyć każdy doktorant posiadający status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2., który spełnia łącznie minimum trzy punktowane kategorie wyszczególnione w załączonym do regulaminu wniosku

Szczegółowy regulamin, a także wniosek znajdują się poniżej:

Wniosek-o-Nagrode-Rektora.doc

NagrodaRektora-regulamin.doc


Harmonogram: 

29 maja - 12 czerwca - Czas na złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami 

13 czerwca - Ocena wniosków przez Komisję 

13 czerwca - Ogłoszenie listy rankingowej konkursu (poglądowej) 

14 czerwca - 21 czerwca - Czas przewidziany na odwołania 

22 czerwca - Rozpatrzenie odwołań 

22 czerwca - Ogłoszenie listy końcowej


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: mtusinski@uni.opole.pl

 

Stypendium projakościowe


Data dodania: 2018-02-08 22:26:31

Szanowni Doktoranci,

poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w roku 2018:
Stypendium doktoranckie 2017/2018


Data dodania: 2018-02-08 22:22:01

Szanowni Doktoranci,

poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018:


Strona 2 z 40


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol