Uwaga I Rok Historia


Data dodania: 2016-10-10 10:53:39

Z uwagi na wyjazd prof. Magdaleny Ujmy  w dn. 13 października do Kielc (obrona pracy doktorskiej), spotkanie I ROKU z kierownikiem studium odbędzie się w czasie następnego zjazdu. Godzina pozostaje bez zmian.
+ więcej

INFORMACJA


Data dodania: 2016-10-10 10:45:45

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do składania wniosków o stypendium doktoranckie.
Zastrzegamy jednak, że w związku z brakiem nowelizacji wewnętrznych rozporządzeń zachodzi możliwość, że postępowania związane z Stypendium Doktoranckim prowadzone będzie zgodnie z:
http://www.uni.opole.pl/aktyprawne.php?id=71454
+ więcej

Nowy kierunek


Data dodania: 2016-09-29 18:58:09

Na Wydziale Filologicznym zostały otwarte nowe studia doktorancie w języku angielskim PhD Programme in English Language and Literature.
Po więcej informacji zapraszamy na  www.doctorate.uni.opole.pl.
+ więcej

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-09-27 22:38:57

"Z uwagi na możliwość otrzymania stażu w Wuerzburgu, proszę zgłaszać swoje wnioski do 8 października".
WNIOSEK
+ więcej

Ważne


Data dodania: 2016-09-24 14:05:10

Przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendia dla doktorantów do 15 października br.
Jednocześnie prosimy o wypełnianie wniosków z nowym regulaminem:

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
+ więcej

UWAGA DOKTORANCI L AT I-IV HISTORIA


Data dodania: 2016-07-05 20:53:21

Złożenie sprawozdania jest obowiązkowe. W nawiązaniu do zamieszczonego już wcześniej ogłoszenia, proszę o nadsyłanie sprawozdań na adres mailowy magdau.opole@wp.pl. Ostateczny termin ich składania to 20 lipca
+ więcej

UWAGA- Elektroniczne Indeksy


Data dodania: 2016-06-20 18:32:01

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 czerwca br. w Uniwersytecie Opolskiem od roku akademickiego 2016/2017 na studiach doktoranckich wprowadza się tzw. elektroniczny indeks. Więcej informacji w załącznikach.

Zarzadzenie-Rektora Nr 23/2016
Zarzadzenie-Rektora-Nr 3/2016
 
+ więcej

Spotkanie ogólne


Data dodania: 2016-06-20 18:16:36

W dniu 30 czerwca br. o godz. 17:00 w sali 230 w budynku Collegium Biotechnologicum przy ulicy kominka 6 odbędzie się spotkanie ogólne Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego. Podczas spotkania będzie poruszona sprawa wprowadzenia zmian do:
  • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego,
  • Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim.

W poniższych załącznikach przedstawiono propozycje zmian powstałe po konsultacjach przedstawicieli Samorządu Doktorantów oraz Kierowników Studiów Doktoranckich:

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

UWAGA - DOKTORANCI LAT I - IV HISTORIA


Data dodania: 2016-06-09 07:41:46

"Proszę o przesyłanie sprawozdań merytorycznych za semestr letni wraz z dopisanymi Państwa adresami mailowymi na moją skrzynkę (magdau.opole@wp.pl) do 21 czerwca

Magdalena Ujma"

Nagroda Rektora - Lista Laureatów


Data dodania: 2016-05-31 11:40:16

LISTA LAUREATÓW NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016


Marlena Garczewska

Arkadiusz Niemczyk

Przemysław Fordymacki

Piotr Godyń

Wręczenie Nagród Rektora nastąpi 3 czerwca 2016r. o godz. 12.15 w Auli Wydziału Teologicznego (ul. Drzymały 1a) na uroczystości Promocji Doktorów i Doktorów Habilitowanych.

Strona 3 z 35


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol