Stypendium "Projakościowe"


Data dodania: 2016-12-01 22:17:03

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w roku 2017. 
Listy zawierają punktację wszystkich wniosków dotychczas rozpatrzonych przez Komisje doktoranckie, w związku z tym obecność na nich nie oznacza otrzymania stypendium. Rekomendację do jego otrzymania uzyskają jedynie osoby, które znalazły się w grupie 30% najlepszych doktorantów na swoim roku oraz zdobyły co najmniej 2,2 punktu rankingowego (nie dotyczy I roku).
Ostateczna liczba osób uprawnionych zostanie wyliczona według stanu na dzień 31 grudnia br. w związku z czym ostateczne listy osób, którym zostanie przyznane stypendium "projakościowe" na rok 2017 zostanie opublikowana w początku stycznia 2017 r. 

Lista rankingowa Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Lista rankingowa Wydział Chemii

Lista rankingowa Wydział Filologiczny

Lista rankingowa Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Lista rankingowa Wydział Teologiczny

Lista rankignowa Wydział Nauk Społecznych



Samorząd Doktorantów informuję, iż zgodnie z regulaminem od wyniku uzyskanego w trakcie rozpatrywania wniosku przez Komisję doktorancką, uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
+ więcej

Stawki stypendiów


Data dodania: 2016-11-30 22:27:58

Wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2016/2017.

Stawki w roku akademickim 2016/2017 - dla doktorantów 
+ więcej

Listy rankingowe


Data dodania: 2016-11-14 19:53:51

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe dotyczące stypendium dla najlepszych doktorantów:

Lista rankingowa - Wydział Filologiczny

Lista rankingowa - Wydział Nauk Społecznych, Wydział Teologiczny

Lista rankingowa - Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I-ROK-STUDIÓW-DOKTORANCKICH

Od stanowiska właściwego organu rozpatrującego, uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji.
+ więcej

Kryteria punktowe dla poszczególnych progów stypendium dla najlepszych doktorantów lat II-IV


Data dodania: 2016-11-07 11:33:47

Poniżej zamieszczamy kryteria punktowe dla poszczególnych progów stypendium dla najlepszych doktorantów lat II-IV.

Kryteria punktowe
+ więcej

Wstępne Listy rankingowe


Data dodania: 2016-11-04 21:08:03

Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe dotyczące stypendium dla najlepszych doktorantów:

Lista rankingowa - Wydział Filologiczny

Lista rankingowa - Wydział Nauk Społecznych, Wydział Teologiczny

Lista rankingowa - Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I Rok Studiów Doktoranckich

W terminie 7 dni od ogłoszenia list rankingowych doktoranci zobowiązani są sprawdzić, czy zostali umieszczeni na liście, a ewentualne uwagi zgłosić.

Od stanowiska właściwego organu rozpatrującego, uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji.
+ więcej

Uwaga I Rok Historia


Data dodania: 2016-10-10 10:53:39

Z uwagi na wyjazd prof. Magdaleny Ujmy  w dn. 13 października do Kielc (obrona pracy doktorskiej), spotkanie I ROKU z kierownikiem studium odbędzie się w czasie następnego zjazdu. Godzina pozostaje bez zmian.
+ więcej

INFORMACJA


Data dodania: 2016-10-10 10:45:45

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do składania wniosków o stypendium doktoranckie.
Zastrzegamy jednak, że w związku z brakiem nowelizacji wewnętrznych rozporządzeń zachodzi możliwość, że postępowania związane z Stypendium Doktoranckim prowadzone będzie zgodnie z:
http://www.uni.opole.pl/aktyprawne.php?id=71454
+ więcej

Nowy kierunek


Data dodania: 2016-09-29 18:58:09

Na Wydziale Filologicznym zostały otwarte nowe studia doktorancie w języku angielskim PhD Programme in English Language and Literature.
Po więcej informacji zapraszamy na  www.doctorate.uni.opole.pl.
+ więcej

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-09-27 22:38:57

"Z uwagi na możliwość otrzymania stażu w Wuerzburgu, proszę zgłaszać swoje wnioski do 8 października".
WNIOSEK
+ więcej

Ważne


Data dodania: 2016-09-24 14:05:10

Przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendia dla doktorantów do 15 października br.
Jednocześnie prosimy o wypełnianie wniosków z nowym regulaminem:

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
+ więcej

Strona 3 z 35


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol