Listy rankingowe


Data dodania: 2016-11-14 19:53:51

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe dotyczące stypendium dla najlepszych doktorantów:

Lista rankingowa - Wydział Filologiczny

Lista rankingowa - Wydział Nauk Społecznych, Wydział Teologiczny

Lista rankingowa - Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I-ROK-STUDIÓW-DOKTORANCKICH

Od stanowiska właściwego organu rozpatrującego, uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji.
+ więcej

Kryteria punktowe dla poszczególnych progów stypendium dla najlepszych doktorantów lat II-IV


Data dodania: 2016-11-07 11:33:47

Poniżej zamieszczamy kryteria punktowe dla poszczególnych progów stypendium dla najlepszych doktorantów lat II-IV.

Kryteria punktowe
+ więcej

Wstępne Listy rankingowe


Data dodania: 2016-11-04 21:08:03

Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe dotyczące stypendium dla najlepszych doktorantów:

Lista rankingowa - Wydział Filologiczny

Lista rankingowa - Wydział Nauk Społecznych, Wydział Teologiczny

Lista rankingowa - Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I Rok Studiów Doktoranckich

W terminie 7 dni od ogłoszenia list rankingowych doktoranci zobowiązani są sprawdzić, czy zostali umieszczeni na liście, a ewentualne uwagi zgłosić.

Od stanowiska właściwego organu rozpatrującego, uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji.
+ więcej

Uwaga I Rok Historia


Data dodania: 2016-10-10 10:53:39

Z uwagi na wyjazd prof. Magdaleny Ujmy  w dn. 13 października do Kielc (obrona pracy doktorskiej), spotkanie I ROKU z kierownikiem studium odbędzie się w czasie następnego zjazdu. Godzina pozostaje bez zmian.
+ więcej

INFORMACJA


Data dodania: 2016-10-10 10:45:45

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do składania wniosków o stypendium doktoranckie.
Zastrzegamy jednak, że w związku z brakiem nowelizacji wewnętrznych rozporządzeń zachodzi możliwość, że postępowania związane z Stypendium Doktoranckim prowadzone będzie zgodnie z:
http://www.uni.opole.pl/aktyprawne.php?id=71454
+ więcej

Nowy kierunek


Data dodania: 2016-09-29 18:58:09

Na Wydziale Filologicznym zostały otwarte nowe studia doktorancie w języku angielskim PhD Programme in English Language and Literature.
Po więcej informacji zapraszamy na  www.doctorate.uni.opole.pl.
+ więcej

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-09-27 22:38:57

"Z uwagi na możliwość otrzymania stażu w Wuerzburgu, proszę zgłaszać swoje wnioski do 8 października".
WNIOSEK
+ więcej

Ważne


Data dodania: 2016-09-24 14:05:10

Przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendia dla doktorantów do 15 października br.
Jednocześnie prosimy o wypełnianie wniosków z nowym regulaminem:

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
+ więcej

UWAGA DOKTORANCI L AT I-IV HISTORIA


Data dodania: 2016-07-05 20:53:21

Złożenie sprawozdania jest obowiązkowe. W nawiązaniu do zamieszczonego już wcześniej ogłoszenia, proszę o nadsyłanie sprawozdań na adres mailowy magdau.opole@wp.pl. Ostateczny termin ich składania to 20 lipca
+ więcej

UWAGA- Elektroniczne Indeksy


Data dodania: 2016-06-20 18:32:01

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 czerwca br. w Uniwersytecie Opolskiem od roku akademickiego 2016/2017 na studiach doktoranckich wprowadza się tzw. elektroniczny indeks. Więcej informacji w załącznikach.

Zarzadzenie-Rektora Nr 23/2016
Zarzadzenie-Rektora-Nr 3/2016
 
+ więcej

Strona 3 z 35


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol