Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów


Data dodania: 2011-09-09 08:05:32

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantom spełniającym warunki określone w regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów (www.dss.uni.opole.pl). Komplet dokumentów potwierdzających wymagane osiągnięcia naukowe doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich do 30 września. Druk wniosku dostępny jest w zakładce stypendia UO. W razie ewentualnych wątpliwości pytania prosimy kierować na maila: doktoranci@uni.opole.pl.
+ więcej

Obrony prac doktorskich na kierunku Pedagogika


Data dodania: 2011-09-08 10:10:01

W dniu 22 września br. o godzinie 9:00 w sali 319 INP odbędzie się obrona pracy doktorskiej Pana mgra Daniela Wiśniewskiego, a w dniu 29 września br. o godzinie 11:00 (319 INP) Pani mgr Ewy Dubiel.
+ więcej

Spotkania z Nauką


Data dodania: 2011-09-04 22:46:46

Spotkania Doktorantów z Nauką w Opolu. Więcej informacji pod podanym adresem: http://creativetime.pl
+ więcej

I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów w KUL


Data dodania: 2011-08-20 07:22:08

Więcej informacji pod następującym linkiem: www.kul.pl.
+ więcej

Konkurs stypendialny dla Doktorantów


Data dodania: 2011-08-12 14:52:18

Szczegółowe informacje na stronie www.inkubator.uni.opole.pl
+ więcej

Konferencja dla doktorantów nauk humanistycznych


Data dodania: 2011-07-20 21:51:01

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem: www.ikndok.ug.edu.pl.
+ więcej

Wniosek dotyczący stypendium rektorskiego dla Doktorantów


Data dodania: 2011-07-19 10:32:07

Pod następującym linkiem znajduje się wniosek do Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego o przyznanie stypendium rektorskiego.
+ więcej

Konkurs dla młodych naukowców


Data dodania: 2011-07-08 08:43:04

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem: regulamin.
+ więcej

Limit wypożyczeń w bibilotece UO


Data dodania: 2011-06-21 13:10:25

W dniu 21 czerwca br. Rada Biblioteczna jednogłośnie przyjęła prośbę Samorządu Doktorantów UO w sprawie zwiększenia limitu możliwości wypożyczania książek z biblioteki UO z 15 tytułów do 40 tytułów na okres pięciu miesięcy.
+ więcej

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ


Data dodania: 2011-06-08 19:43:04

Redakcja „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ” zaprasza do publikacji artykułów w tomie specjalnym sekcji Nauk Humanistycznych pt. „Przestrzeń rizomatyczna. Refleksje na temat ponowoczesności”. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w załączonym pliku.
+ więcejAdministrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol