Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów


Data dodania: 2012-01-25 14:08:08

W dniu 25.01. br. została powołana Komisja Wyborcza Doktorantów UO, która przygotuje wybory elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Skład Komisji:
  • Kwitek Dagmara (Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Filozofii)
  • Lukiewicz-Kawałek Anna (Wydział Filologiczny)
  • Barbara Kmiecik (Wydział Teologiczny)
  • Piechaczek Sławomir (Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Filozofii)
  • Pyka Magdalena (Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych)
  • Śliwa Sławomir (Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych)
  • Tłuczak Michał (Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Politologii)

+ więcej

Stawki świadczeń pomocy materialnej dla Doktorantów


Data dodania: 2011-11-28 15:53:29

Stawki
+ więcej

UWAGA DOKTORANCI


Data dodania: 2011-11-17 12:23:03

Doktoranci, którym przyznano stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów proszeni są o pilne złożenie poniższego oświadczenia. Oświadczenie można wypełnić bezpośrednio w Dziale Spraw Studentów, ul. Oleska 48, pok. 28 i 29 lub przesłać pocztą na adres DSS. W DSS dostępna jest także lista osób, które otrzymały stypendia.

OŚWIADCZENIE
+ więcej

Stypendia dla Doktorantów


Data dodania: 2011-10-28 11:20:45

Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. S. M. Grochalski wydłużył termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów do dnia 4 listopada br. oraz wykreślił punkt 3 z Regulaminu ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Doktorantów UO z dnia 29 września 2011 r. o brzmieniu ,,Dla doktorantów wpisanych na IV rok studiów dodatkowym wymogiem oprócz wymienionych w ust. 2 jest otwarcie przewodu doktorskiego".

Decyzja
+ więcej

Uczelniana Komisja Stydendialna Doktorantów


Data dodania: 2011-10-19 14:49:23

Zebranie Uczelnianej Komisji Doktorantów UO odbędzie się w dniu 21.10. br. /piątek/ o godzinie 16:30 w pokoju 324 Collegium Civitas.
+ więcej

Ogólnopolska Konferencja dla Doktorantów


Data dodania: 2011-10-11 19:07:16

Więcej informacji pod następującym linkiem: http://www.doktorant.com.pl.
+ więcej

Regulamin


Data dodania: 2011-10-07 08:44:22

W zakładce Stypendia UO dostępny jest aktualny Regulamin ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UO oraz stawki stypendiów na rok akademicki 2011/2012.
+ więcej

Spotkanie dla Doktorantów z Pedagogiki i I roku Historii


Data dodania: 2011-10-03 19:35:48

W dniu 6 października br. o godz. 13.30 w sali 319 INP odbędzie się uroczysta inauguracja dla doktorantów z kierunku Pedagogika i I roku Historii z udziałem Dziekana Wydziału prof. Marka Masnyka.
+ więcej

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów


Data dodania: 2011-09-09 08:05:32

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantom spełniającym warunki określone w regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów (www.dss.uni.opole.pl). Komplet dokumentów potwierdzających wymagane osiągnięcia naukowe doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich do 30 września. Druk wniosku dostępny jest w zakładce stypendia UO. W razie ewentualnych wątpliwości pytania prosimy kierować na maila: doktoranci@uni.opole.pl.
+ więcej

Obrony prac doktorskich na kierunku Pedagogika


Data dodania: 2011-09-08 10:10:01

W dniu 22 września br. o godzinie 9:00 w sali 319 INP odbędzie się obrona pracy doktorskiej Pana mgra Daniela Wiśniewskiego, a w dniu 29 września br. o godzinie 11:00 (319 INP) Pani mgr Ewy Dubiel.
+ więcejAdministrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol