Sprawozdania roczne


Data dodania: 2011-06-08 18:59:23

Doktoranci zobowiązani są do złożenia Kierownikowi Studiów Doktoranckich rocznych sprawozdań z przebiegu pracy naukowej po zakończonym roku akademickim.
+ więcej

Uwaga Doktoranci


Data dodania: 2011-05-27 09:16:23

Osoby, które są zainteresowane zorganizowaniem i udziałem w konferencji Doktorantów na temat swoich prac badawczych oraz publikacji naukowej tych doniesień proszone są o przesłanie informacji na ten temat na adres: doktoranci@uni.opole.pl.
+ więcej

Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców


Data dodania: 2011-05-25 08:55:21

Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, Warszawa 19-22 września 2011 r.
+ więcej

Spotkanie Doktorantów


Data dodania: 2011-05-18 11:48:34

W dniu 24.05. br. /wtorek/ o godzinie 16:00 w pokoju 26 D.S. Mrowisko planowane jest spotkanie Doktorantów. Wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani sprawami Doktorantów zapraszam na spotkanie.

Przewodniczący Samorządu
+ więcej

Konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich – mobilność, granty, stypendia”


Data dodania: 2011-05-17 09:18:10

Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję „Model funkcjonowania studiów doktoranckich – mobilność, granty, stypendia”, która odbędzie się w dniach 10 - 12 czerwca 2011 r. w Warszawie. Więcej informacji: www.wpd.waw.pl.
+ więcej

Granty dla Doktorantów


Data dodania: 2011-04-23 19:34:38

Uniwersytet Opolski pozyskał środki finansowe dla młodych pracowników dydaktycznych i doktorantów. Więcej informacji można uzyskać w Instytutach prowadzących studia doktoranckie.
+ więcej

Konferencja dotycząca profilaktyki i resocjalizacji w środowisku lokalnym


Data dodania: 2011-04-20 13:19:41

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem http://pedagogika.wszia.opole.pl/optymalne/ oraz w zaproszeniu.
+ więcej

Uwaga Doktoranci


Data dodania: 2011-03-29 09:41:08

Rektor d/s kształcenia i studentów prof. dr hab. S. M. Grochalski serdecznie zaprasza wszystkich Doktorantów studiów w zakresie; Historii, Filologii, Filozofii, Pedagogiki, Politologii i Teologii na spotkanie w dniu 31 marca (czwartek) br. o godz. 13.30 w sali Senatu UO, Collegium Maius przy pl. Kopernika 11. Podczas spotkania omawiane i dyskutowane będą najważniejsze dla Doktorantów problemy.
+ więcej

Konferencje dla Młodych Naukowców


Data dodania: 2011-03-29 08:58:16

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem
http://creativetime.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=99

+ więcej

Opolski Innowator


Data dodania: 2011-02-15 08:45:45

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową "Opolski Innowator". Konkurs skierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego.

+ więcejAdministrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol