Decyzja


Data dodania: 2017-11-11 12:10:09

Szanowni Doktoranci,

W załączeniu przedstawiamy decyzję Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabelli Pisarek, prof. UO z dnia 26 października w sprawie wydłużenia okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej. 

Decyzja---wydluzenie-okresu-wyplacania-swiadczen-pomocy-materialnej.pdf


+ więcej

Komunikat - Wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO


Data dodania: 2017-10-15 11:22:36

W dniu 12.10.2017 o godz. 15:00 w sali 108/109 WCh odbyły się wybory członków oraz przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

Członkami Wydziałowej Rady Doktorantów WCh UO (kadencja 2017-2019) zostali: 

  1. Mgr inż. Ewa Makowicz
  2. Mgr Emilia Niemczyk
  3. Mgr Anna Bihun
  4. Mgr Magdalena Szpak
  5. Mgr Damian Tarasek
  6. Mgr Łukasz Kołodziej

 Przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów WCh UO (kadencja 2017-2019) została:

   Mgr inż. Ewa Makowicz

+ więcej

Termin składania wniosków o stypendium


Data dodania: 2017-10-08 23:51:48

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że termin składania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckie oraz stypendium projakościowe ulega przedłużeniu do 16 października br. 
+ więcej

KOMUNIKAT - WYBORY DO WYDZIAŁOWEJ RADY DOKTORANTÓW NA WYDZIALE CHEMII


Data dodania: 2017-10-03 20:52:10


KOMUNIKAT 

W dniu

12 października 2017r. o godz. 15:00 
w sali 108WCh
 

odbędą się wybory do 
Wydziałowej Rady Doktorantów 
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

+ więcej

Regulaminy - STYPENDIA 2017/2018


Data dodania: 2017-10-02 15:25:43

Szanowni Doktoranci,

przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz stypendium projakościowego. Termin na złożenia wniosków: 15 października br.

Jednocześnie w załączeniu regulaminy, których integralną część stanowią wnioski o przyznanie w/w stypendiów oraz dwa Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 2016 i 2017 r. zmieniające Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim. 

Jeżeli chodzi o informację z 24 września 2017 r. o zmianach we wzorach wniosków, informujemy, iż finalnie wnioski nie ulegały żadnej zmianie.

49-Regul-pomoc-mat-doktr-2017.doc -> Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 

2016-09-22-132041_zarz.doc -> Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim

Zarzadzenie-40.2017-Rektora-Uniwerstetu-Opolskieg.pdf

Zarzadzenie-54.2016-Rektora-Uniwerstetu-Opolskiego.doc 

Zbiórka rowerów używanych do wypożyczalni uniwersyteckiej "Koło UO"


Data dodania: 2017-09-27 21:52:58

Szanowni Doktoranci,

Koło UO to nowy projekt utworzenia wypożyczalni rowerów na kampusie uniwersyteckim.

Do 08.10.2017 roku trwa zbiórka używanych rowerów, w czasie której mieszkańcy Opola i okolic mogą przekazać darowiznę (rower) na rzecz studentów Uniwersytetu Opolskiego. Zebrane rowery zostaną odnowione i oznakowane logo projektu, a następnie oddane do użytku studentom.

Bardzo proszę o pomoc w nagłośnieniu zbiórki wśród rodziny i znajomych oraz zachęcam do wsparcia inicjatywy poprzez przekazanie darowizny (roweru).

Zachęcam do zapoznania się z projektem na stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

Projekt Koło UO jest realizowany przez Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego i współfinansowany ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach realizacji małego grantu, a z darczyńcami sporządzona zostanie stosowna umowa.

Kontakt z pracownikami Akademickiego Centrum Karier:
Karolina Trościanka, e-mail: karolina.troscianka@uni.opole.pl, tel. 452 7054
Marcin Deutschmann, e-mail:marcin.deutschmann@uni.opole.pl, tel. 452 7054

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia - 2017/2018


Data dodania: 2017-09-25 23:50:44

Szanowni Doktoranci,

informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium MNiSW na rok akademicki 2017/2018, szczegóły dostępne na stronie MNiSW. W załączeniu szczegółowe informacje.

Informujmy także, że stosowne wnioski zatwierdzone przez Radę Wydziału należy złożyć do dnia 10 października 2017 r. w Rektoracie. 

SKM_C224e17092514280.pdf  

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018


Data dodania: 2017-09-25 23:46:44

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że Decyzją Prorektor ds. Kształcenia i Studentów w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne - ustalono, że w Uniwersytecie Opolskim wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne jest kwota - 1050,00 zł netto w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. 

Termin składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne w roku akademickim 2017/2018


Data dodania: 2017-09-25 23:42:23

Szanowni Doktoranci, 

informujemy, że została uruchomiona w USOSweb możliwość składania wniosków o stypendium socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Informujemy doktorantów starających się o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych, iż termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb mija 10 października br. (na wydruku wniosku nie może być późniejsza data).

W Dziale Spraw Studentów wydrukowane podania wraz z oświadczeniem o dochodach i  kompletem załączników dotyczących dochodów rodziny studenta doktoranci mogą składać do  11 października do godz. 14:00 

Doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne po 25 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

UWAGA nr konta Doktoranta


Data dodania: 2017-09-25 23:38:55

Szanowni Doktoranci, 


informujemy, że w związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane będą tylko na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Doktorant jest zobowiązany wpisać numer konta  (osobistego)  w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu.

 Strona 4 z 39


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol