Ankietyzacja Doktorantów


Data dodania: 2016-05-25 21:08:03

Szanowni Doktoranci,

zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu organizowanym przez Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych.

>>>>> http://pdnhis.ankietaplus.pl/ <<<<<

Ankieta skierowana jest tylko do doktorantów nauk humanistycznych i społecznych. Jej celem jest diagnoza stanu studiów doktoranckich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz zidentyfikowanie aktualnych problemów doktorantów związanych z tymi obszarami nauki.
Zebrane dane będą analizowane zbiorczo bez porównywania uczelni między sobą. Ankieta ma charakter anonimowy 
Więcej informacji na temat badania: www.pdnhis.edu.pl/badanie 
Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl

Proszę o przekazanie informacji doktorantom.

Przemysław Fordymacki

Komisja ds. badań PDNHiS

Komisja ds. humanistyki i nauk społecznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

+ więcej

Nagroda Rektora - lista rankingowa


Data dodania: 2016-05-22 19:56:08

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków
o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów.

 

Nr indeksu

Punkty

1

91784

41

2

92239

41

3

79947

39

4

91314

31

5

95540

27

6

699

26

7

99933

25

8

102126

6

9

96653

6


+ więcej

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-05-22 19:53:59

"Czas składania wniosków został przedłużony do 27 maja. Ostateczny termin ich rozpatrzenia zostanie podany wkrótce."
+ więcej

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-05-20 19:41:59

"W związku z awarią komputera w Instytucie Historii, w imieniu pani Oli Chochel, proszę o przesyłanie do sekretariatu Państwa adresów e-mail
Magdalena Ujma"
+ więcej

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-05-10 09:45:05

W związku z podziałem środków na młodą kadrę proszę o składanie wniosków do 20 maja. Ich rozpatrzenie nastąpi 23 maja.
+ więcej

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego


Data dodania: 2016-05-04 10:35:42

W dniu 6 maja br. o godz. 15:10 w sali 203 Collegium Civitas odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów  Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego

Nagroda Rektora dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016


Data dodania: 2016-04-29 15:38:11

Ogłaszamy nabór wniosków do 
Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego
dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016.


Wniosek może złożyć każdy doktorant posiadający status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2., który spełnia łącznie minimum trzy punktowane kategorie wyszczególnione w załączonym do regulaminu wniosku


Szczegółowy regulamin, a także wniosek znajdują się poniżej:
Harmonogram Nagrody Rektora dla doktorantów:

4 maja – 18 maja – Czas na złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami

19 maja – 22 maja – Ocena wniosków przez Komisję

23 maja – Ogłoszenie listy rankingowej konkursu (poglądowej)

23 maja – 30 maja – Czas przewidziany na odwołania

31 maja – 1 czerwca – Rozpatrzenie odwołań

2 czerwca – Ogłoszenie listy końcowej


W przypadku ewentualnych pytań:
doktoranci@uni.opole.pl

Wnioski wraz ze zeskanowanymi załącznikami można również przesyłać bezpośrednio na podany powyżej mail. Wszystkie osoby, które przekażą dokumentacje przewodniczącym Wydziałowych Rad Doktorantów prosimy o kontakt mailowy celem dodatkowego potwierdzenia.

Wybory przedstawiciela doktorantów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego


Data dodania: 2016-04-29 13:40:49

W dniu 6 maja br. o godz. 18:00 w sali 5.8 Collegium Iuridicum odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów do Senatu Uniwersytetu Opolskiego. 

Bierne i czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy doktoranci Uniwersytetu Opolskiego.

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-02-25 09:59:04

UWAGA II ROK STUDIUM DOKTORANCKIEGO Z HISTORII
Pomiędzy 25 lutego a 31 marca jest jeszcze jeden zjazd
: 17.03.2016

10:00 – 11:30 - Polska emigracja po II wojnie światowej – prof. K. Tarka (s. 233)   

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-02-23 23:26:15

W związku ze sprawozdaniami prosimy o obowiązkowe dostarczenie do Biblioteki Głównej UO (Oddział Informacji Naukowej) - do 29 lutegooryginałów Państwa publikacji.

Strona 4 z 35


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol