KOMUNIKAT - WYBORY DO WYDZIAŁOWEJ RADY DOKTORANTÓW NA WYDZIALE CHEMII


Data dodania: 2017-10-03 20:52:10


KOMUNIKAT 

W dniu

12 października 2017r. o godz. 15:00 
w sali 108WCh
 

odbędą się wybory do 
Wydziałowej Rady Doktorantów 
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

+ więcej

Regulaminy - STYPENDIA 2017/2018


Data dodania: 2017-10-02 15:25:43

Szanowni Doktoranci,

przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz stypendium projakościowego. Termin na złożenia wniosków: 15 października br.

Jednocześnie w załączeniu regulaminy, których integralną część stanowią wnioski o przyznanie w/w stypendiów oraz dwa Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 2016 i 2017 r. zmieniające Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim. 

Jeżeli chodzi o informację z 24 września 2017 r. o zmianach we wzorach wniosków, informujemy, iż finalnie wnioski nie ulegały żadnej zmianie.

49-Regul-pomoc-mat-doktr-2017.doc -> Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 

2016-09-22-132041_zarz.doc -> Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim

Zarzadzenie-40.2017-Rektora-Uniwerstetu-Opolskieg.pdf

Zarzadzenie-54.2016-Rektora-Uniwerstetu-Opolskiego.doc 

+ więcej

Zbiórka rowerów używanych do wypożyczalni uniwersyteckiej "Koło UO"


Data dodania: 2017-09-27 21:52:58

Szanowni Doktoranci,

Koło UO to nowy projekt utworzenia wypożyczalni rowerów na kampusie uniwersyteckim.

Do 08.10.2017 roku trwa zbiórka używanych rowerów, w czasie której mieszkańcy Opola i okolic mogą przekazać darowiznę (rower) na rzecz studentów Uniwersytetu Opolskiego. Zebrane rowery zostaną odnowione i oznakowane logo projektu, a następnie oddane do użytku studentom.

Bardzo proszę o pomoc w nagłośnieniu zbiórki wśród rodziny i znajomych oraz zachęcam do wsparcia inicjatywy poprzez przekazanie darowizny (roweru).

Zachęcam do zapoznania się z projektem na stronie internetowej i w mediach społecznościowych:
strona internetowa: www.kolo.uni.opole.pl, facebook: www.facebook.com/kolo.uni.opole.pl, instagram: www.instagram.com/kolo.uo

Projekt Koło UO jest realizowany przez Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego i współfinansowany ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach realizacji małego grantu, a z darczyńcami sporządzona zostanie stosowna umowa.

Kontakt z pracownikami Akademickiego Centrum Karier:
Karolina Trościanka, e-mail: karolina.troscianka@uni.opole.pl, tel. 452 7054
Marcin Deutschmann, e-mail:marcin.deutschmann@uni.opole.pl, tel. 452 7054

+ więcej

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia - 2017/2018


Data dodania: 2017-09-25 23:50:44

Szanowni Doktoranci,

informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium MNiSW na rok akademicki 2017/2018, szczegóły dostępne na stronie MNiSW. W załączeniu szczegółowe informacje.

Informujmy także, że stosowne wnioski zatwierdzone przez Radę Wydziału należy złożyć do dnia 10 października 2017 r. w Rektoracie. 

SKM_C224e17092514280.pdf  

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018


Data dodania: 2017-09-25 23:46:44

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że Decyzją Prorektor ds. Kształcenia i Studentów w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne - ustalono, że w Uniwersytecie Opolskim wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne jest kwota - 1050,00 zł netto w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. 

+ więcej

Termin składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne w roku akademickim 2017/2018


Data dodania: 2017-09-25 23:42:23

Szanowni Doktoranci, 

informujemy, że została uruchomiona w USOSweb możliwość składania wniosków o stypendium socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Informujemy doktorantów starających się o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych, iż termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb mija 10 października br. (na wydruku wniosku nie może być późniejsza data).

W Dziale Spraw Studentów wydrukowane podania wraz z oświadczeniem o dochodach i  kompletem załączników dotyczących dochodów rodziny studenta doktoranci mogą składać do  11 października do godz. 14:00 

Doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne po 25 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

UWAGA nr konta Doktoranta


Data dodania: 2017-09-25 23:38:55

Szanowni Doktoranci, 


informujemy, że w związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane będą tylko na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Doktorant jest zobowiązany wpisać numer konta  (osobistego)  w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu.

 


INFORMACJA


Data dodania: 2017-09-24 14:03:49

Szanowni Doktoranci,

informujemy i przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz stypendium projakościowego. Termin na złożenia wniosków: 15 października br.

Jednocześnie informujemy, że w regulaminy i wzory wniosków ulegną delikatnej zmianie. Niezwłocznie po ich wprowadzeniu Zarządzeniem Rektora zostaną opublikowane na stronie. 

Zarządzenia i Decyzje


Data dodania: 2017-09-24 13:45:15

Szanowni Doktoranci,

poniżej przedstawiamy ostatnio wprowadzone Decyzje i Zarządzenia. 


Uwaga - doktoranci kierunek historia!


Data dodania: 2017-09-04 09:31:21

Z uwagi na możliwość otrzymania stypendium w Wuerzburgu prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń do 20 września b . r. Czas realizacji podjętego zadania upływa z dniem  30 listopada b. r. 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres magdau.opole@interia.pl

Strona 4 z 39


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol