Stawki oraz kryteria punktowe - stypendium dla najlepszych doktorantów 2017/2018


Data dodania: 2017-11-21 17:52:06

Szanowni Doktoranci,

poniżej przedstawiamy Decyzję nr 16/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018.

Jednocześnie w załączeniu przedstawiamy kryteria punktowe dla poszczególnych stawek stypendium dla najlepszych doktorantów. 

Decyzja-16.2017.pdf

Kryteria-punktowe---2017.2018.pdf


+ więcej

Stypendium dla najlepszych doktorantów - listy rankingowe


Data dodania: 2017-11-20 14:24:35

Szanowni Doktoranci!

Poniżej publikujemy listy rankingowe dotyczące stypendium dla najlepszych doktorantów.

Lista-rankingowa---WCh,-WPT,-WMFiI.pdf

Lista-rankingowa---WF.pdf

Lista-rankingowa---WNS,-WT.pdf

Jednocześnie informujemy, że o możliwości odbierania decyzji dotyczących powyższego stypendium zostaną Państwo poinformowani osobnym komunikatem. Stawki stypendium oraz progi punktowe również podane zostaną osobnym komunikatem.

W razie wątpliwosci, prosimy kontaktować się z przewodniczącym samorządu doktorantów: mtusinski@uni.opole.pl 


+ więcej

KOMUNIKAT - WYBORY DO WYDZIAŁOWEJ RADY DOKTORANTÓW NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM


Data dodania: 2017-11-16 09:02:55

Komunikat 

W piątek 24 listopada 2017r. o godz. 15:15 
na Wydziale Teologicznym w Sali 18

odbędą się wybory do 
Wydziałowej Rady Doktorantów (Nauki o Rodzinie)

Uniwersytetu Opolskiego


+ więcej

KOMUNIKAT - WYBORY DO WYDZIAŁOWEJ RADY DOKTORANTÓW NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM


Data dodania: 2017-11-16 09:02:01

Komunikat 

W środę 22 listopada 2017r. o godz. 11:30 
na Wydziale Teologicznym w Sali 18

odbędą się wybory do 
Wydziałowej Rady Doktorantów (Teologia)

Uniwersytetu Opolskiego

 

+ więcej

KOMUNIKAT - WYBORY DO WYDZIAŁOWEJ RADY DOKTORANTÓW NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM


Data dodania: 2017-11-13 20:09:49

KOMUNIKAT 

W dniu

23 listopada 2017r. o godz. 19:15 
w sali 306 (Collegium Maius)
 

odbędą się wybory do 
Wydziałowej Rady Doktorantów 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego

+ więcej

Decyzja


Data dodania: 2017-11-11 12:10:09

Szanowni Doktoranci,

W załączeniu przedstawiamy decyzję Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabelli Pisarek, prof. UO z dnia 26 października w sprawie wydłużenia okresu wypłacania świadczeń pomocy materialnej. 

Decyzja---wydluzenie-okresu-wyplacania-swiadczen-pomocy-materialnej.pdf


+ więcej

Komunikat - Wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO


Data dodania: 2017-10-15 11:22:36

W dniu 12.10.2017 o godz. 15:00 w sali 108/109 WCh odbyły się wybory członków oraz przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

Członkami Wydziałowej Rady Doktorantów WCh UO (kadencja 2017-2019) zostali: 

  1. Mgr inż. Ewa Makowicz
  2. Mgr Emilia Niemczyk
  3. Mgr Anna Bihun
  4. Mgr Magdalena Szpak
  5. Mgr Damian Tarasek
  6. Mgr Łukasz Kołodziej

 Przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów WCh UO (kadencja 2017-2019) została:

   Mgr inż. Ewa Makowicz

+ więcej

Termin składania wniosków o stypendium


Data dodania: 2017-10-08 23:51:48

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że termin składania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckie oraz stypendium projakościowe ulega przedłużeniu do 16 października br. 
+ więcej

KOMUNIKAT - WYBORY DO WYDZIAŁOWEJ RADY DOKTORANTÓW NA WYDZIALE CHEMII


Data dodania: 2017-10-03 20:52:10


KOMUNIKAT 

W dniu

12 października 2017r. o godz. 15:00 
w sali 108WCh
 

odbędą się wybory do 
Wydziałowej Rady Doktorantów 
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

+ więcej

Regulaminy - STYPENDIA 2017/2018


Data dodania: 2017-10-02 15:25:43

Szanowni Doktoranci,

przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz stypendium projakościowego. Termin na złożenia wniosków: 15 października br.

Jednocześnie w załączeniu regulaminy, których integralną część stanowią wnioski o przyznanie w/w stypendiów oraz dwa Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego z 2016 i 2017 r. zmieniające Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim. 

Jeżeli chodzi o informację z 24 września 2017 r. o zmianach we wzorach wniosków, informujemy, iż finalnie wnioski nie ulegały żadnej zmianie.

49-Regul-pomoc-mat-doktr-2017.doc -> Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 

2016-09-22-132041_zarz.doc -> Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim

Zarzadzenie-40.2017-Rektora-Uniwerstetu-Opolskieg.pdf

Zarzadzenie-54.2016-Rektora-Uniwerstetu-Opolskiego.doc 


Strona 4 z 40


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol