Lista laureatów - Nagroda Rektora 2017/2018


Data dodania: 2018-06-24 09:21:16

LISTA LAUREATÓW NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

92239

96537

118887

118922

104046

116392

 Laureatom składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Informujemy również, że w osobnych wiadomościach mailowych poinformujemy o dalszych szczegółach dotyczących przyznanej Nagrody Rektora. 

+ więcej

Nagroda Rektora 2017/2018 - wstępna lista rankingowa


Data dodania: 2018-06-13 21:44:55

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018. Osoby wstępnie zakwalifikowane do otrzymania Nagrody Rektora zaznaczono pogrubieniem.

Lp.

Numer indeksu

Liczba punktów

Kryterium punktowe

1.       

92239

57

I

2.       

96537

37

II

3.       

118887

19

III

4.       

118922

14

IV

5.       

104046

13

IV

6.       

116392

11

IV


Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora  Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego: „Kandydat, który nie uzyskał liczby punktów umożliwiającej przyznanie Nagrody Rektora, może wnieść odwołanie od decyzji komisji do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej na stronie Samorządu Doktorantów”. 


+ więcej

Nagroda Rektora 2017/2018


Data dodania: 2018-05-29 23:15:22

Ogłaszamy nabór wniosków do Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

Wniosek może złożyć każdy doktorant posiadający status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2., który spełnia łącznie minimum trzy punktowane kategorie wyszczególnione w załączonym do regulaminu wniosku

Szczegółowy regulamin, a także wniosek znajdują się poniżej:

Wniosek-o-Nagrode-Rektora.doc

NagrodaRektora-regulamin.doc


Harmonogram: 

29 maja - 12 czerwca - Czas na złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami 

13 czerwca - Ocena wniosków przez Komisję 

13 czerwca - Ogłoszenie listy rankingowej konkursu (poglądowej) 

14 czerwca - 21 czerwca - Czas przewidziany na odwołania 

22 czerwca - Rozpatrzenie odwołań 

22 czerwca - Ogłoszenie listy końcowej


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: mtusinski@uni.opole.pl

 

Stypendium projakościowe


Data dodania: 2018-02-08 22:26:31

Szanowni Doktoranci,

poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w roku 2018:
Stypendium doktoranckie 2017/2018


Data dodania: 2018-02-08 22:22:01

Szanowni Doktoranci,

poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018:

UWAGA DOKTORANCI I-VI r. HISTORIA!


Data dodania: 2018-01-17 00:14:41

Prosimy o przygotowanie sprawozdania za rok 2017 według dwóch załączonych dokumentów.  Konieczna jest wersja elektroniczna (proszę ją wysłać do dr M. Przysiężnej – Pizarskiej magdalenapp11@wp.pl oraz prof. Magdaleny Ujmy magdau.opole@interia.pl) oraz papierowa podpisana. Tę ostatnią prosimy złożyć w sekretariacie IH do dnia 19.01.2018 r. (piątek)".


Stypendium Prezydenta Miasta Opola


Data dodania: 2018-01-17 00:12:28

Szanowni Doktoranci!

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Opola 2017/2018.

http://www.opole.pl/doktoranci-2017-2018-stypendia-ogloszenie-naboru-wnioskow/

Komunikat – Wyniki wyborów na Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego


Data dodania: 2017-12-28 15:35:06

Komunikat – Wyniki wyborów na Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

W dniu 20.12.2017 o godz. 19:30 w sali nr 4.18 na Wydziale Prawa i Administracji odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.

Przewodniczącym Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2017-2019 został – mgr Mateusz Tusiński – Przewodniczący Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych 

Komunikat – Wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych


Data dodania: 2017-12-12 22:53:42

Komunikat – Wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych

W dniu 11.12.2017 o godz. 19:00 oraz 12.12.2017 o godz. 16:30 w sali nr 2.7 na Wydziale Prawa i Administracji odbyły się wybory na  członków oraz przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego.

Członkami Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych (kadencja 2017–2019) zostali: 

  1. Alicja Paluch
  2. Krystian Ryś
  3. Mateusz Tusiński

 Przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych (kadencja 2017–2019) został:

  Mateusz Tusiński 

Komunikat – Wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Teologicznego


Data dodania: 2017-12-12 22:49:55

Komunikat – Wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Teologicznego

W dniu 23.11.2017 o godz. 15:15 oraz 24.11.2017 o godz. 11:30 w sali nr 18 na Wydziale Teologicznym odbyły się wybory na członków oraz przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Członkami Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Teologicznego UO (kadencja 2017–2019) zostali: 

  1. Zbigniew Malinowski
  2. Jerzy Bosowski
  3. Estera Baksik

 Przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Teologicznego UO (kadencja 2017–2019) został:

  Zbigniew Malinowski


Strona 4 z 41


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol