Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-05-10 09:45:05

W związku z podziałem środków na młodą kadrę proszę o składanie wniosków do 20 maja. Ich rozpatrzenie nastąpi 23 maja.
+ więcej

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego


Data dodania: 2016-05-04 10:35:42

W dniu 6 maja br. o godz. 15:10 w sali 203 Collegium Civitas odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów  Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego

Nagroda Rektora dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016


Data dodania: 2016-04-29 15:38:11

Ogłaszamy nabór wniosków do 
Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego
dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016.


Wniosek może złożyć każdy doktorant posiadający status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2., który spełnia łącznie minimum trzy punktowane kategorie wyszczególnione w załączonym do regulaminu wniosku


Szczegółowy regulamin, a także wniosek znajdują się poniżej:
Harmonogram Nagrody Rektora dla doktorantów:

4 maja – 18 maja – Czas na złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami

19 maja – 22 maja – Ocena wniosków przez Komisję

23 maja – Ogłoszenie listy rankingowej konkursu (poglądowej)

23 maja – 30 maja – Czas przewidziany na odwołania

31 maja – 1 czerwca – Rozpatrzenie odwołań

2 czerwca – Ogłoszenie listy końcowej


W przypadku ewentualnych pytań:
doktoranci@uni.opole.pl

Wnioski wraz ze zeskanowanymi załącznikami można również przesyłać bezpośrednio na podany powyżej mail. Wszystkie osoby, które przekażą dokumentacje przewodniczącym Wydziałowych Rad Doktorantów prosimy o kontakt mailowy celem dodatkowego potwierdzenia.

Wybory przedstawiciela doktorantów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego


Data dodania: 2016-04-29 13:40:49

W dniu 6 maja br. o godz. 18:00 w sali 5.8 Collegium Iuridicum odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów do Senatu Uniwersytetu Opolskiego. 

Bierne i czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy doktoranci Uniwersytetu Opolskiego.

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-02-25 09:59:04

UWAGA II ROK STUDIUM DOKTORANCKIEGO Z HISTORII
Pomiędzy 25 lutego a 31 marca jest jeszcze jeden zjazd
: 17.03.2016

10:00 – 11:30 - Polska emigracja po II wojnie światowej – prof. K. Tarka (s. 233)   

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-02-23 23:26:15

W związku ze sprawozdaniami prosimy o obowiązkowe dostarczenie do Biblioteki Głównej UO (Oddział Informacji Naukowej) - do 29 lutegooryginałów Państwa publikacji.

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-02-05 14:31:46

Szanowni Państwo,
prosimy o złożenie sprawozdań, według tabeli umieszczonej w załączniku, do  dn. 10 lutego b. r.. Należy je przesyłać na ręce dr Magdaleny Przysiężnej Pizarskiej.

Tabela

Wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Historyczno-Pedagogicznego


Data dodania: 2016-02-01 10:53:53

Na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów podjęto decyzję, że w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy doktorantów na Wydziale Chemii wchodzą (wg najwyższej liczby głosów):

1. Pani Agnieszka Przelor
2. Pan Przemysław Fordymacki

Wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Chemii


Data dodania: 2016-01-30 08:28:57

Na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów podjęto decyzję, że w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy doktorantów na Wydziale Chemii wchodzą (wg najwyższej liczby głosów):

1. mgr Arkadiusz Niemczyk
2. mgr Anna Bihun
3. mgr Emilia Kazek

Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów


Data dodania: 2016-01-29 18:25:37

Na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów podjęto decyzję, że w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 z grupy doktorantów wchodzą (wg najwyższej liczby głosów):
L.p.  Nazwisko i imię
1      Fordymacki Przemysław


Strona 4 z 34


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol