Spotkanie ogólne


Data dodania: 2016-06-20 18:16:36

W dniu 30 czerwca br. o godz. 17:00 w sali 230 w budynku Collegium Biotechnologicum przy ulicy kominka 6 odbędzie się spotkanie ogólne Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego. Podczas spotkania będzie poruszona sprawa wprowadzenia zmian do:
  • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego,
  • Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim.

W poniższych załącznikach przedstawiono propozycje zmian powstałe po konsultacjach przedstawicieli Samorządu Doktorantów oraz Kierowników Studiów Doktoranckich:

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

UWAGA - DOKTORANCI LAT I - IV HISTORIA


Data dodania: 2016-06-09 07:41:46

"Proszę o przesyłanie sprawozdań merytorycznych za semestr letni wraz z dopisanymi Państwa adresami mailowymi na moją skrzynkę (magdau.opole@wp.pl) do 21 czerwca

Magdalena Ujma"

Nagroda Rektora - Lista Laureatów


Data dodania: 2016-05-31 11:40:16

LISTA LAUREATÓW NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016


Marlena Garczewska

Arkadiusz Niemczyk

Przemysław Fordymacki

Piotr Godyń

Wręczenie Nagród Rektora nastąpi 3 czerwca 2016r. o godz. 12.15 w Auli Wydziału Teologicznego (ul. Drzymały 1a) na uroczystości Promocji Doktorów i Doktorów Habilitowanych.

Ankietyzacja Doktorantów


Data dodania: 2016-05-25 21:08:03

Szanowni Doktoranci,

zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu organizowanym przez Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych.

>>>>> http://pdnhis.ankietaplus.pl/ <<<<<

Ankieta skierowana jest tylko do doktorantów nauk humanistycznych i społecznych. Jej celem jest diagnoza stanu studiów doktoranckich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz zidentyfikowanie aktualnych problemów doktorantów związanych z tymi obszarami nauki.
Zebrane dane będą analizowane zbiorczo bez porównywania uczelni między sobą. Ankieta ma charakter anonimowy 
Więcej informacji na temat badania: www.pdnhis.edu.pl/badanie 
Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl

Proszę o przekazanie informacji doktorantom.

Przemysław Fordymacki

Komisja ds. badań PDNHiS

Komisja ds. humanistyki i nauk społecznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Nagroda Rektora - lista rankingowa


Data dodania: 2016-05-22 19:56:08

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków
o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów.

 

Nr indeksu

Punkty

1

91784

41

2

92239

41

3

79947

39

4

91314

31

5

95540

27

6

699

26

7

99933

25

8

102126

6

9

96653

6


Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-05-22 19:53:59

"Czas składania wniosków został przedłużony do 27 maja. Ostateczny termin ich rozpatrzenia zostanie podany wkrótce."

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-05-20 19:41:59

"W związku z awarią komputera w Instytucie Historii, w imieniu pani Oli Chochel, proszę o przesyłanie do sekretariatu Państwa adresów e-mail
Magdalena Ujma"

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-05-10 09:45:05

W związku z podziałem środków na młodą kadrę proszę o składanie wniosków do 20 maja. Ich rozpatrzenie nastąpi 23 maja.

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego


Data dodania: 2016-05-04 10:35:42

W dniu 6 maja br. o godz. 15:10 w sali 203 Collegium Civitas odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów  Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego

Nagroda Rektora dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016


Data dodania: 2016-04-29 15:38:11

Ogłaszamy nabór wniosków do 
Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego
dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016.


Wniosek może złożyć każdy doktorant posiadający status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2., który spełnia łącznie minimum trzy punktowane kategorie wyszczególnione w załączonym do regulaminu wniosku


Szczegółowy regulamin, a także wniosek znajdują się poniżej:
Harmonogram Nagrody Rektora dla doktorantów:

4 maja – 18 maja – Czas na złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami

19 maja – 22 maja – Ocena wniosków przez Komisję

23 maja – Ogłoszenie listy rankingowej konkursu (poglądowej)

23 maja – 30 maja – Czas przewidziany na odwołania

31 maja – 1 czerwca – Rozpatrzenie odwołań

2 czerwca – Ogłoszenie listy końcowej


W przypadku ewentualnych pytań:
doktoranci@uni.opole.pl

Wnioski wraz ze zeskanowanymi załącznikami można również przesyłać bezpośrednio na podany powyżej mail. Wszystkie osoby, które przekażą dokumentacje przewodniczącym Wydziałowych Rad Doktorantów prosimy o kontakt mailowy celem dodatkowego potwierdzenia.

Strona 4 z 35


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol